Opetussuunnitelma

Pakollinen kuljettajanopetus - Ryhmä 1 ajokorttiluokat │ EAS- ja riskikoulutukset

ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVAN 4 TUNNIN KOULUTUS (EAS-KOULUTUS)

1. Kuljettajaopetus ja liikennejärjestelmä

- Kuljettajaopetus ja sen eteneminen

- Liikennejärjestelmä ja sen osatekijät

- Liikenteen vuorovaikutus ja riskit

- Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet

2. Liikenteenohjaus

- Liikennemerkit ja -säännöt

- Kuljettajana liikenteessä

3. Liikenteen vuorovaikutus ja erityisryhmät

- Kommunikointi liikenteessä

- Turvallinen ja ympäristön huomioon ottava ajotapa, osatekijät ja niiden merkitys

- Eri tienkäyttäjäryhmien erityispiirteiden ja niihin liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja huomiointi liikenteessä

4. Asenteet ja uuden kuljettajan riskitekijät

- Uuden kuljettajan erityisten epävarmuustekijöiden sekä osaamisessa ja tiedoissa tyypillisesti olevat puutteet

- Uuden kuljettajan riskitekijät

- Turvalaitteet

- Muiden tienkäyttäjien huomiointi, havainnointi, ennakointi ja arviointi

B-LUOKAN AJOKORTTIA SUORITTAVAN 8 TUNNIN RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS (RISKIKOULUTUS)

TEORIAOPETUS

1. Kuljettajan vastuu liikenteessä

- Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet

- Muun liikenteen huomiointi

- Toiminta vaaratilanteessa

- Onnettomuustilanteissa ja -paikalla toimiminen

2) Liikenteen haasteet

- Turvalaitteet

- Nopeuden, turvallisuusvälin ja ajo-olosuhteiden yhteys

onnettomuusriskiin

- Edellä mainittujen tekijöiden liittyvien riskien välttäminen omalla toiminnalla

- Ekologinen ja taloudellinen autonkäyttö

- Ajaminen pimeällä

3) Oman toiminnan hallinta

- Alkoholin, muiden päihteiden ja lääkkeiden, väsymyksen, stressin, ajamisen häiriötekijöiden, psyykkisen tilan ja terveydentilan sekä muiden tekijöiden vaikutus kuljettajan ajokykyyn

- Edellisten seuraukset ja seuraamukset

- Oman toiminnan aiheuttamien riskien välttämiseen

4) Liikenteen automatisaatio

- Yleisesti saatavilla olevien kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttö

- Erilaisten järjestelmien olemassaolo

- Kuljettajan rooli ja vastuu järjestelmien käytössä

- Liikenteen automatisaatio nyt ja tulevaisuudessa

AJO-OPETUS RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS

1) Taajama-ajo:

- tyypilliset liikennetilanteet taajamassa ja niihin liittyvät riskit;

- risteysajo;

- ajolinjan valinta ja ajolinjan vaihtaminen;

- suojatiesäännöt ja kevyen liikenteen huomiointi;

2) Maantieajo:

- tyypilliset liikennetilanteet maantiellä ja niihin liittyvät riskit;

- toiminta kohtaamis- ja ohitustilanteissa;

- kevyen liikenteen huomiointi;

- päätiellä ajaminen, sille liittyminen ja sieltä poistuminen;

- moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä ajamisen erityispiirteet.

3) Pimeään aikaan ajo:

- näkeminen ja näkyminen;

- valojen käyttö erilaisissa liikennetilanteissa, kuten kohdattaessa, ohituksissa ja pysäköitäessä;

-keinot vaaratilanteiden välttämiseksi

4) Liukkaalla kelillä ajo:

- pitävyys erilaisilla tienpinnoilla ja -päällysteillä sekä liukkauden tunnistaminen;

- pysäyttäminen liukkaalla ja jarrutustavat;

- jarrutus ja väistö;

- kaarteessa ajaminen;

- keinot vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oppituntien ja oppituntikokonaisuuksien aihealueet perustuvat Traficomin määräykseen TRAFI/18934/03.04.03.00/2018

Drima
Driving School Management
  • +358 400 646 689
    +358 40 586 4588
  • info@drima.fi
  • Kavallinmäki 15
    02710 Espoo
  • Y-tunnus 3226358-5
© 2023 Drima